BLOG

Intelligente automatisering in uw administratie

RPA, de kwantumsprong in uw digitale transformatie?

Digitale transformatie

Digitale transformatie is één van de meest actieve termen in de strategie/agenda van veel bedrijven.  Met de toenemende mogelijkheden in technologie worden bedrijfsprocessen onder de loep genomen en aangepast, niet enkel omwille van de technologie, maar ook vanuit een “gelukkig maar” groter besef van klantenervaring en -beleving. Maar dat is niet het enige luik aan een digitale transformatie, ook de medewerkers zullen een transformatie ondergaan.  Wat is het werk dat een bedrijf zijn medewerkers wil laten doen in de toekomst en wat niet meer?

Oude wijn in nieuwe zakken?

Op zich is transformatie niet nieuw. Al decennia lang zijn medewerkers bezig met procesoptimalisatie, denk maar aan Kaizen, Lean Six Sigma en andere methodologieën of “frameworks”. Deze “re-engineering” inspanningen hebben telkens wel geleid tot procentuele verbeteringen, maar niet tot een kwantumsprong. Dit veelal gehinderd door de beperkingen van de technologie om processen grondig te hertekenen.

RPA een game-changer?

Als je denkt aan re-engineering als bestaande uit drie pijlers van processen, systemen en mensen, kan men stellen dat RPA meer dan andere technologieën inspeelt op de verbinding van deze 3 pijlers. Die processen waarbij er een interactie plaatsvind tussen mens en systemen is juist de “sweetspot” van RPA . Wel met een kanttekening dat RPA-automatisering geen doel op zich is. Een RPA-traject om processen te transformeren is een afweging tussen wat wel te doen en wat niet en hoe. Waarbij de hoe niet noodzakelijk ingevuld hoeft te worden met, RPA.

De menselijke factor

RPA herdefinieert ook de vaardigheidsvereisten van uw werknemers die te maken krijgen met procesverandering. Een RPA-traject gaat niet over het elimineren van X procent van de werknemers in een afdeling, maar eerder over het elimineren van X procent van de werklast van elke werknemer in die afdeling. De taak wordt dus, het automatiseren van de juiste delen van de bedrijfsprocessen en vervolgens het bepalen wat de werknemer gaat doen in de vrijgekomen bandbreedte.  De menselijke factor vraagt dus de nodige aandacht in een digital transformatie. Het is naïef om te geloven, dat automatisering met en door RPA gewoon de saaie delen van onze jobs zal elimineren en ons allemaal in staat zal stellen creatiever te zijn.

RPA, de kwantumsprong in uw digitale transformatie?

Een interessante vraag die u misschien niet direct hoeft te beantwoorden, maar wel stof geeft tot nadenken. Uiteindelijk “Quantum” of  een gehele hoeveelheid van iets of een veelvoud van een basiseenheid… het wordt een “en-verhaal” om die kwantumsprong te maken.

Inhoudstafel