PRIVACYBELEID

Solvers.ai is de gegevensbeheerder voor de gegevens die op deze website worden verzameld

Privacybeleid

SOLVERS.AI SRL is de gegevensbeheerder voor de gegevens die op deze website worden verzameld. Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@finexx.be.

Aard van de verzamelde gegevens

Tijdens het browsen slaat onze server (gehost op LWS.FR) logboeken op. Dit bestaat voornamelijk uit het achterhalen van uw IP-adres en de historie van uw verzoeken (zoals bijvoorbeeld een paginabezoek).  Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens verstrekken door een verzoek in te dienen via het contactformulier, het online bestelformulier of door een aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief in te vullen.

Reden voor gegevensverzameling
Het doel van de serverlogboeken is om inbraakpogingen en anomalieën te kunnen detecteren om de veiligheid van het computersysteem te garanderen.  De informatie die de gebruiker invoert via het contactformulier, het online bestelformulier of door het invullen van het nieuwsbriefregistratieformulier, wordt alleen gebruikt om te reageren op het verzoek van de gebruiker. Indien het verzoek commercieel is, en met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, kunnen persoonsgegevens ook worden gebruikt om mailings te versturen over onderwerpen die verband houden met het bedrijfsleven (nieuwe service, deelname aan evenementen, enz.). Persoonlijke gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.

Wie verwerkt de verzamelde gegevens?
DIREXION (sitebeheerbedrijf, onderaannemer) en LWS.FR (hostingbedrijf, onderaannemer) zijn de ontvangers van de serverlogboeken voor het hierboven beschreven doel. De toegang tot het logsysteem is beveiligd en wordt bewaakt. LWS.FR is een onderaannemer en garandeert alle technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen om gegevens te beschermen, zoals vereist door de verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) die Richtlijn 95/46 / EG vervangt.  SOLVERS.AI SRL is de ontvanger van de informatie die wordt verzameld via het contactformulier, het online bestelformulier of het nieuwsbriefformulier voor de hierboven beschreven doeleinden.

Toestemming van de gebruiker
Elke gebruiker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik dat kan worden gemaakt van zijn persoonlijke gegevens op het moment dat hij deze verstrekt en zoals beschreven in dit privacybeleid.

De duur van het gesprek
Serverlogboeken worden 24 maanden bewaard.  De gegevens die via het contactformulier van deze site worden verzameld, worden gedurende een periode van 3 jaar bewaard. De gegevens in het nieuwsbriefformulier worden bewaard totdat de klant besluit zich uit te schrijven voor het versturen van nieuwsbrieven. In elke e-mail wordt hen systematisch een afmeldlink aangeboden.

Rechten van betrokkenen
In overeenstemming met het Algemeen Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG), hebben gebruikers de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die SOLVERS.AI SRL over hen verzamelt:
Toestemming voor toegang
Recht op rectificatie
Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)
Recht op beperking
Recht op overdraagbaarheid

Voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten kunnen gebruikers een e-mail sturen naar francis.coulonval@solvers.ai met het onderwerp van hun verzoek. SOLVERS.AI SRL verbindt zich ertoe om binnen 15 werkdagen op dit verzoek te reageren.  Om veiligheidsredenen zal SOLVERS.AI SRL voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten de identiteit verifiëren van de persoon die het verzoek indient. SOLVERS.AI SRL zal alleen op het verzoek reageren na een positieve identificatie.

Bevoegde autoriteiten voor de bescherming van de privacy
Privacy Commissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (BE)
Telefoon +32 2274 48 00
https://www.privacycommission.be
commission@privacycommission.be