BLOG

Intelligente automatisering in uw administratie

Documentverwerking in uw bedrijf?

Anno 2021 – Wat wil u nog doen?

Medewerkers die documenten openen, lezen en verwerken in een bedrijfsapplicatie. Anno 2021 en ondanks de vele initiatieven rond een “papierloze-geautomatiseerde” werkplek is het nog steeds de realiteit binnen veel bedrijven. Heel wat bedrijven gaan de markt op, op zoek naar technologische oplossingen om de papieren dijkbreuk terug in te dammen.

OCR (IDP) oplossingen in de markt

En ja, er is veel aanbod op de markt van OCR oplossingen of in een wat hippere term “intelligent document processing” (IDP). Maar waar moet u nu op letten bij de aanschaf van zo een oplossing? Wat is de verborgen kost en hoe goed werken deze oplossingen? Al gauw zal u besluiten om dit in een selectie traject te steken om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken om zo een gefundeerde beslissing te kunnen nemen, niet?

Maar, is het dat wel wat u nodig heeft? De meest geavanceerde oplossingen doen graag een beroep  op termen als “artificial intelligence” en “machine learning” om aan te geven hoe zelflerend hun oplossing wel is, maar onze ervaring leert juist dat achter die termen algoritmes zitten die training vragen en dan komen we al gauw op het vlak van wie gaat dit doen en ondersteunen. Hoe zeker bent u dat u het werk niet verschuift van het documentverwerking rechtstreeks door de medewerker, naar een IT-oplossing (al of niet volledig gekoppeld) waarbij een medewerker valideert op een scherm wat de IDP-engine heeft herkend? Na hoeveel validatie confirmaties door die medewerker gaat de oplossing dit correct interpreteren?

Document verwerking in uw bedrijf – wat wil u nog (niet meer) doen?

Toch wil ik u met het verhaal rond “total cost of ownership” niet afschikken. De technologie is er inderdaad, de hamvraag is alleen hoe zet ik deze technologie correct?

En dan komt onvermijdelijk de vraag wat wilt u dat uw medewerkers/collega’s nog doen? Waar ligt hun toegevoegde waarde voor het bedrijf en welk deel van hun administratieve taken wilt u dat ze in de toekomst niet meer doen om hen zodoende vrij te maken voor…

In die optiek, zijn wij overtuigd dat documentverwerking als een dienst zijn plaats kan hebben in uw organisatie. U hoeft niet meer na te denken over de juiste oplossing en hoe deze oplossing te integreren in uw IT-landschap. Wie doet het onderhoud en wie gaat de oplossing inrichten en trainen?

ISI-DOC: intelligent document processing als een dienst

Met ISI-DOC is dit nu beschikbaar als een dienst, zie het als een vorm van business process outsourcing of een as-a service model. Het maakt niet uit!

U kan misschien al nadenken over wat uw medewerkers of collega’s gaan doen met de tijd die ze niet meer aan documentverwerking gaan spenderen?

Inhoudstafel