BLOG

Intelligente automatisering in uw administratie

Is intelligente automatisering een investering; waard?

Ja, dat is een goeie vraag…

Om op deze vraag een antwoord te formuleren moeten we misschien eerst even terug gaan naar de definitie van een investering.

Investering: Een investering is een opoffering in tijd, geld (hierbij spreekt men vaak van een kapitaalinjectie) of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.

Het eerste deel van deze definitie; de 3 elementen waarvan sprake (tijd, geld en mankracht), zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en kunnen voor elkaar ingeruild worden, want tijd is geld, mankracht is tijd en mankracht is geld.  Wat ze ook gemeenschappelijk hebben in een bedrijfscontext is dat het gelimiteerde bronnen zijn en daardoor ontstaat het conceptueel denken over investeren.

Het tweede deel gaat over de termijn waarop de inzet van deze 3 elementen een zeker resultaat of doel moet bereiken. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de lange termijn, niet zelden zal u in uw ROI calculatie een projectie maken van de middelen die u inzet versus de verwachte opbrengsten en dit over een tijdsspanne van een aantal jaren.

Ik kom dus terug op het eerste deel van de vraag, is intelligente automatisering een investering?

Dit hangt natuurlijk af van waarvoor u intelligente automatisering in de eerste plaats gaat inzetten en wat uw verwachtingspatroon is. Veel adviserende partijen, zullen u aanbevelen om klein te starten en eerst te kijken naar het “low hanging fruit”.

De automatiseringspredikanten zullen u zelfs vertellen dat als het te automatiseren proces zich niet binnen het jaar terugverdient, dan is het geen “low hanging fruit”. Hoe rijmt dat met een investering?

Het tweede deel van de vraag … is het een investering, waard?

Dan komen we op het speelveld van de business case, niet? Als u hier volmondig ja op antwoordt, dan gaat het u over de harde Euro’s die het aantoonbaar moet opbrengen. Maar kan je dat in een context anno 2022 waarbij:

  • Medewerkers en zeker nieuwe schaars zijn
  • Medewerkers zinvol werk willen doen
  • Afwezigheden niet mogen leiden tot onverwerkte data
  • Snelheid en foutloos verwerken van data belangrijk zijn

Is intelligente automatisering een investering, waard?

Het is volgens mij dus veel meer een bedrijfsverhaal over visie en strategie, i.p.v. een enge definitie. Het gaat over de toekomst van het werk binnen uw organisatie en waar u uw medewerkers wel nog voor inzet. Investeren en waard krijgen zo wel een totaal andere dimensie. Want als u het verhaal goed brengt dan hangt u het op onder de noemer “klantenervaring” en “medewerkerstevredenheid”.  2 begrippen die op het bord van elk management team een plaats verdienen. 2 begrippen die u moeten helpen bij het invoeren van intelligente automatisering in uw bedrijf. Dat maakt het waard!

Inhoudstafel