DIENSTEN

Intelligente automatisering in uw administratie

Intelligente automatisering en dienstverlening

De efficiëntie verhogen in uw administratie, dat wil toch iedereen! Maar hoe begint u daar nu op een goede manier aan?  U heeft reeds kennis genomen van RPA technologie, maar hoe zet u die goed in en wie in het bedrijf kan de processen goed beschrijven en waar nodig hertekenen? Een aantal vragen waar wij van Solvers.ai wel raad mee weten.

U heeft wel al van de voordelen van RPA als technologie gehoord, maar waar zet u deze technologie nu best in? Waar begint u? Welke valkuilen moet u vermijden? Bij ons geen hoogdravende methodologie, maar hands-on. Samen met u en rekening houdend met uw organisatie en cultuur proberen we een passend antwoord te geven op alle vragen die u heeft rond dit onderwerp. Is dat met advies of in een workshop, voor ons maakt dat niet uit, wij luisteren vooral eerst naar u.

In heel wat bedrijven zit de kennis in de hoofden van de medewerkers. Processen zijn niet altijd gedocumenteerd. Daardoor is het meestal lastig om van een RPA-implementatie partner goede inschatting te krijgen. Wij van Solvers.ai kunnen de processen door middel van interviews vastleggen. Hiermee heeft u een proces beschrijving die u kan voorleggen aan uw RPA-implementatie partner.

Meestal doen we dit voor een afdeling, wat tot doel heeft dat er een lijst (backlog) ontstaat van te automatiseren processen. Met deze lijst kan de afdeling en het management aan de slag om prioriteiten vast te leggen.

Uit ervaring weten wij dat veel processen niet lineair geautomatiseerd kunnen worden. Heel vaak moeten er onderweg toch andere keuzes gemaakt worden, waarbij het proces voor een stuk hertekend wordt. Deze re-design maakt het allemaal wat logischer om door een bot overgenomen te worden. In vakjargon, wil dit zeggen dat wij heel het proces documenteren in een proces design document (PDD) dat door uw RPA-implementatie partner ontwikkeld kan worden.

Een goed PDD maken is een kunst.

Bij een RPA-programma worden er vaak verschillende afdelingen betrokken binnen het bedrijf, maar ook vaak wordt er beroep gedaan op externe partijen. Niet elk bedrijf heeft daarvoor de interne capaciteit om een echt RPA programma met de nodige governance op te zetten. Wij gaan niet zo ver om een volwaardig RPA centre of excellence op te zetten, eerder wil Solvers.ai er voor zorgen dat iedereen gealigneerd blijft en dat de voortgang bewaakt worden.

In onderlinge afstemming bepalen we hoe een governance van het programma aansluit bij de werking en cultuur van het bedrijf. Wij hebben ervaring, maar het moet vooral aansluiten bij wat u wil en kan.

Interesse?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.